Uppmuntra kvinnor i utvecklingsländer att starta business

Kvinnligt företagande

Tänk om vi satsade mer på kvinnligt företagande i utvecklingsländer? Tänk om alla kvinnor som villa starta eget företag fick möjligheten till det, vad för slags värld hade vi då haft? Att arbeta med kvinnligt företagande är ett mycket bra val inom biståndsarbetet.

Hur många människor i världen finns det inte som önskar att de hade jobb? Hur många kvinnor finns det inte som har möjlighet att arbeta med något, drömmar om att starta upp ett företag i någon form, men som aldrig kommer göra det. På grund av förlegad och gammaldags synsätt på kvinnors och mäns olika rollar i livet får kvinnor inte sina drömmar uppfyllda. Om vi kunde förändra dessa så hade många fattiga människor inte varit lika fattiga längre. Detta är ett högst trolig scenario. Fler människor i arbete leder till mer nyttogörande för hela länder.

Att träna kvinnor i entreprenörskap är ett fantastiskt hjälpmedel i stegen mot att öka kvinnligt företagande i utvecklingsländer. Biståndsorganisationer borde satsa mer på detta. Genom att göra detta, samt att erbjuda dessa kvinnor mikrolån, så kan mindre företag ta form som sedan kan växa sig större. Även om de inte växer speciellt mycket är det största målet redan uppnått, att få kvinnor ut på arbetsplatser och att öka familjens intäkter.

Kvinnor kommer att få en mer betydande roll i samhällen om kvinnligt företagande stärks. Deras sociala ställning kommer stärkas och en förändring kan börja gro. Det finns undersökningar som visar att ungefär 92 % av intäkterna som kommer in genom kvinnligt företagande går till att försörja barnen på olika sätt. Detta är väldigt höga siffror som borde få människor att satsa på denna typ av hjälp till självhjälp som ovan beskriven är.

Tänk om alla som drömde om att företagande fick möjlighet till det. Givetvis finns många män som också vill få möjlighet att starta eget, men kvinnligt företagande är så pass mycket efter i många utvecklingsländer att vikten mot förändring ligger här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *