Insikt under sjukhusvistelsen

I många yrken finns det krav på att de anställda ska ha namnskyltar fastsatta på bröstet. Det finns många anledningar till detta, anledningar som skiftar från bransch till bransch. Det finns säkert många olika arbetsplatser som du besökt där de använder namnskyltar. Många gångar har du säkert tyckt det varit bra och användbart att de anställda använde dem. Försäljare har ofta namnskyltar, och inom vården är det också mycket vanligt. Båda vill ge ett snabbt personligt intryck, dock av helt olika anledningar.

Ett besök på sjukhuset

Det var när jag hade skadat min vad på ett mycket märkligt vis som jag insåg hur viktigt det kan vara med namnskyltar. Jag låg på sjukhuset och hade en sjuksköterska som tittade till mitt ben. Han hade en namnskylt med sitt namn och sin titel. Efter att sjuksköterskan inte lyckats hitta problemet så tog hon hjälp av en läkare. Läkaren hade också en namnskylt, en med liknande form och text men med annan bakgrundsfärg. Det var sammanlagt cirka 10 personer som arbetade inom sjukvården som tittade till mig den dagen. Ibland flera samtidigt. Jag kunde lita på att alla arbetade där eftersom de alla hade namnskyltar. Dessutom kunde jag veta vem som arbetade som sjuksköterska, läkare och annat genom namnskyltarna. Detta gjorde mig mycket lugn.

En namnskylt
En enkel namnskylt som jag googlade fram

Namnskyltar som värvare

Dagen på sjukhuset slutade väl och jag fick också med mig en ny idé till mitt arbete som värvare för en biståndsorganisation jag arbetar med ibland. Om vi har namnskyltar så kommer de människor vi tar kontakt med att förstå att vi gör det med ett syfte och det kommer att bemöta oss er professionellt. Vi kommer helt enkelt att snabbare uppnå en kontakt. Namnskyltar skyndar på det personliga mötet och är därför ett mycket bra redskap att använda sig av inom många branscher.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *